Poniżej zamieszczamy regulamin przeglądu i linki do pobrania

REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO

CIESZFANÓW FESTIWAL 2022

Przegląd Kapel – to przegląd zespołów organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. W ramach Przeglądu zostanie zorganizowany ogólnopolski przegląd zespołów CFF 2022.

Przegląd składa się z 3 etapów:

 1. Zgłoszenie zespołu za pomocą formularza w terminie od 25.02.2022-17.04.2022.
 2. Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora wybierze z nadesłanych zgłoszeń 12 zespołów, które wystąpią w przeglądzie on-line, z którego zostaną wybrane 3 zespoły (dwa poprzez głosowanie internetowe, jeden przez jury CFF).
 3. Wybrane zespoły zagrają koncert na wydarzeniu CieszFanów Festiwal w dniach 18-20 sierpnia 2022 r. na kąpielisku „Wędrowiec” w Cieszanowie, w godzinach ustalonych przez Organizatora.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (minimum 50% repertuaru musi być twórczością własną zespołu).
 2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
 3. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony: www.cieszfanow.pl.
 4. Termin wysłania formularzu zgłoszeniowego 25.02.2022-17.04.2022.
 5. Wyniki 12 zespołów, które zakwalifikują się do przeglądu online – 30.04.2022.
 6. Film z koncertem powinien być nagrany w formacie mp4, może być nagrany na kilka kamer, koncert nie powinien przekraczać 25 min.
 7. Niedopuszczalne jest podłożenie muzyki wcześniej nagranej w studio.
 8. Niedopuszczalne jest wysłanie nagrania z koncertu, który odbył się wcześniej.
 9. Gotowy materiał video należy umieścić w chmurze lub na YouTube i podesłać link z materiałem na adres: cieszfanow@gmail.com w terminie do 17.06.2022r.
 10. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 11. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
 12. O ile Organizator nie postanowi inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 20 min. do 30 min.
 13. Każdy z członków danego zespołu musi wyrazić pisemną zgodę na:

– wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,

 – rejestrację audio i video koncertu,

 – zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora,

– podpisanie klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uwaga! Ze względu na stan pandemii respektujemy również zgłoszenia podpisane przez jednego członka zespołu upoważnionego do reprezentowania całego zespołu. W takim przypadku należy do zgłoszenia dołączyć podpisane oświadczenie o upoważnieniu do reprezentowania zespołu (do pobrania).

 1. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 2. Organizatorzy mają prawo do przerwania koncertu zespołu, jeżeli zachowanie jego wykonawców przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia.
 3. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 4. Przegląd online i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą informacji publikowanych w prasie, radio oraz Internecie.
 5. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem. Finaliści Konkursu (tylko członkowie zespołów) otrzymają od Organizatora bezpłatne zaproszenia (odpowiednik karnetów, po jednym dla każdego członka zespołu) na koncerty na Scenie Alternatywnej CieszFanów Festiwal 2022.
 6. Koncerty online będą transmitowane od początku lipca i oceniane będą przez publiczność w Internecie, która będzie mogła głosować za pomocą ankiety udostępnionej przez organizatora po ostatniej transmisji on-line.
 7. Zespoły zwycięskie zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie, w terminie do dnia 01.08.2022 r. Każdy z zespołów zwycięskich zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie finałowym w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres cieszfanow@gmail.com w terminie do 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w CieszFanów Festiwal 2022.

ZAPRASZAMY!!!

Formularz zgłoszeń do pobrania TUTAJ (wersja PDF) i TUTAJ (wersja edytowalna DOC)