Przegląd już ruszył!

Podajemy rozpiskę na całe 8 dni! Pamiętajcie 02.07 od godziny 20.00 codziennie do 09.07 ruszamy z koncertami zespołów przeglądowych💪 a zagrają:
Dża Dża Dziady; Klangor; Transgresja; HOOK; 4 Dziki; Jake Starsky; Marne Szanse; Misscore; 

10.07 o godzinie 20.00 rozpocznie się głosowanie i potrwa do 24.07 również do 20.00.

Dwie kapele zostaną wybrane przez Was a jedna przez nasze jury! Wszystkie 3 zespoły, które zwyciężą, zagrają na CieszFanów Festiwal 2021

REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO CIESZFANÓW FESTIWAL 2021

CIESZFANÓW FESTIWAL – to przegląd zespołów rockowych organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. W ramach Przeglądu zostanie zorganizowany ogólnopolski przegląd zespołów CFF 2021.

Przegląd składa się z 3 etapów:

 1. Zgłoszenie zespołu za pomocą krótkiego formularza w terminie od 01.02.2021-31.03.2021
 2. Komisji kwalifikacyjna powołana przez organizatora wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 10 zespołów które wystąpią w przeglądzie on-line, z którego zostaną wybrane 3 zespoły (dwa poprzez głosowanie internetowe, 1 przez jury CFF)
 3. Wybrane zespoły zagrają koncert na CieszFanów Festiwal w dniach 19-21 sierpnia 2021 r. na kąpielisku „Wędrowiec” w Cieszanowie w godzinach ustalonych przez Organizatora.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (minimum 50% repertuaru musi być twórczością własną zespołu).
 2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
 3. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony: www.cieszfanow.pl
 4. Termin wysłania formularza zgłoszeniowego 01.02.2021-31.03.2021
 5. Wyniki 10 zespołów które zakwalifikują się do przeglądu online – 11.04.2021
 6. Film na koncert powinien być nagrany w formacie mp4, może być nagrany na kilka kamer, koncert nie powinien przekraczać 25 min.
 7. Niedopuszczalne jest podłożenie muzyki wcześniej nagranej w studio.
 8. Niedopuszczalne jest wysłanie nagrania z koncertu, który odbył się wcześniej.
 9. Gotowy materiał video należy umieścić na chmurzę i podesłać link z materiałem na adres: cieszfanow@gmail.com w terminie do 31.03.2021r
 10. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 11. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
 12. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 20 min. do 30 min.
 13. Każdy z członków danego zespołu musi wyrazić pisemną zgodę na:

– wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,

 – rejestrację audio i video koncertu,

 – zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora,

– podpisanie klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uwaga! Ze względu na stan pandemii respektujemy również zgłoszenia podpisane przez jednego członka zespołu upoważnionego do reprezentowania całego zespołu. W takim przypadku należy do zgłoszenia dołączyć podpisane oświadczenie o upoważnieniu do reprezentowania zespołu (do pobrania na stronie internetowej   www.cieszfanow.pl

 1. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 2. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, koncert zostanie przerwany.
 3. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 4. Przegląd online i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie, m. in. profile FB: CieszFanów – 31 tysięcy odbiorców, czy kultura w kwarantannie 88 tysięcy odbiorców.
 5. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem. Finaliści Konkursu (tylko członkowie zespołów) otrzymają od Organizatora bezpłatne zaproszenia (odpowiednik karnetów, po jednym dla każdego członka zespołu) na koncerty na Scenie Głównej CieszFanów Festiwal 2021.
 6. Koncerty Online oceniać będzie publiczność w internecie, która będzie mogła głosować za pomocą ankiety udostępnionej przez organizatora po ostatnim transmisji on-line.
 7. Zespoły zwycięskie zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. W Terminie do dnia 01.08.2021 r. Każdy z zespołów zwycięskich zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie finałowym w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na obydwa adresy cieszfanow@gmail.com w terminie do 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w CieszFanów Festiwal 2021.

ZAPRASZAMY!!!