Korpus Solidarności znów pojawi się w Cieszanowie podczas festiwalu!

Już po raz trzeci Korpus zagości w ramach City NGO. Będzie można zaczerpnąć wiedzy o wolontariacie od koordynatorów, poszukać ciekawych ofert, a także przedstawić własne pomysły.

Warto przypomnieć, że Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jego celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. 

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o Korpusie Solidarności może wejść na stronę, do której link macie poniżej. Może też przyjechać na CieszFanów Festiwal 2023. Zapraszamy!